Sovstugan FASTIGHETER AB

 
   Boendeinformation
   Felanmälan
   Lediga lägenheter

Stockholm

Jouranmälan utanför telefontid:
Se anslag i porten. Jouranmälan utanför telefontiden ska endast avse allvarliga fel, t ex vattenläckage, ingen värme eller el, som inte kan vänta till nästkommande dag. Vi har ingen jour på tvättstugorna.

Observera att vid fel i lägenheten, som orsakats av hyresgästen, debiterar vi alltid hyresgästen den uppkomna kostnaden.

Kontaktvägar för felanmälan:
Telefon: vardagar 09.00 – 10.30
Se t
elefonnummer enligt hyreskontrakt och anslag i porten.

Internet:
felanmälanformulär

Övriga frågor tas emot via e-mail: info#sovstugan.se (byt ut # till @).